AEM 3/8in NPT Air Intake Temp Sensor Kit

  • $57.58